Odpadový kalendář

Pro rok 2019 platí tyto termíny svozu SKO a TO
(SKO - směsný komunální odpad, TO - tříděný odpad)


SKO
TO
Leden
Leden
Únor
Únor
Březen
Březen
Duben
Duben
Květen
Květen
Červen
Červen
Červenec
Červenec
Srpen
Srpen
Září
Září
Říjen
Říjen
Listopad
Listopad
Prosinec
Prosinec